קוד הנחה

יש להזין את קוד ההנחה בקופה

ישנה חלונית עבור קוד הנחה לאחר מילוי פרטים

לוחצים לבחירת משלוח

אחרי סיכום הזמנה יש חלונית שבא מזינים את הקוד

בטלפון החלונית יכולה להיום סגורה ויש לפתוח אותה